Welkolm

Welkom

Het leven is als een tuin, er blijft werk aan!

Hoe het groeide

"Dorpstuintjes" is ontstaan vanuit de Dorpsraad-Heusden.

Door het groeiende aantal inwoners, de verstedelijking en het optrekken van meer en meer appartementsgebouwen, is er nood aan een plaats waar elke inwoner van Heusden-Zolder op een ecologische manier zijn eigen tuintje kan onderhouden.

Tuinieren doe je niet alleen!

Niet alleen zijn eigen tuintje bewerken maar ook 'samentuinieren' is belangrijk.

Samen een stuk grond bewerken, samen planten, samen oogsten ...

Een mens heeft sociale contacten nodig!

Elkaar raad geven, na het werk samen een pintje of een koffie drinken .

Verhuisd!

Het is nu officieel!

Sinds eind oktober 2020 zijn de dorpstuintjes verhuisd naar de overkant van de 'straat'.
Met frisse moed is een nieuw tijdperk ingegaan.

Maar geen nood!
De vriendschap en samenhorigheid zijn mee de straat overgestoken.

Eén deur ging dicht en een andere ging open!

Partnerschap

Een belangrijke partner is het gemeentebestuur van Heusden-Zolder, de logistieke en financiële ondersteuning is onontbeerlijk.
Ook de contacten met CVO " De Verdieping", "Het Weyerke" en het OCMW zullen bijdragen tot een verbredende afspiegeling van onze samenleving.

Samenwerking

Door de samenwerking met VELT werd de expertise binnengehaald om de krijtlijnen uit te tekenen hoe een volkstuintje op ecologische wijze, zonder sproei- of kunstmatige meststoffen, kan bewerkt worden.

Coloradokever:

beest, dat nog steeds kwaad is dat wij zijn aardappel opeten.

Piet Grijs